– Specialists in engineering plastics

Søg
Udvalgte produkter

Handelsbetingelser

PRIS.
Gældende prisliste, ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes.

Betaling.
Løbende måned +20 dage netto fra leveringsdato.
Efter forfaldstid tillader vi os at debitere renter p.t. 2% pr. påbegyndt måned.

Ekspeditionsgebyr.
For ekspeditioner under kr. 300,00 beregnes et tillæg på kr. 150,00

Forsendelse.
Varer sendes for købers regning og risiko for køb indtil kr. 6.500,- også ved fragtfri levering.

Tilbud.
Tilbud er fritblivende, såfremt intet andet er aftalt og bekræftet af os.

Returnering.
Leverede varer tages kun retur efter forudgående aftale. Kreddittering med 80%
af den fakturerede værdi. Specielt bearbejdede og skårne emner tages ikke retur.

Leveringstider.
Leveringstider retter sig så vidt muligt efter køberens ønsket. Vi påtager os dog ingen forpligtelse til nøjagtig at overholde opgivne leveringstider. Strejke, lock-out,
driftsforstyrrelser , force-majeure o.s.v. forlænger leveringsforpligtelserne tilsvarende.

Reklamation.
Reklamation må ske inden 8 dage efter varens modtagelse. Anerkendes reklamationen
ydes erstatning efter varens fakturerede værdi. I intet tilfælde er sælger ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
Iøvrigt efter NL 92 pkt.36.